Hulp aan Tibetaanse vluchtelingen: monniken in het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India

Het Gaden Jangtse klooster

groepsfoto Monniken
Monniken van het Tsawa Khangsten

De Tara stichting zoekt sinds 2003 fondsen en sponsors voor het Gaden Jangtse klooster in Mundgod in Zuid-India. Binnen het grote Gaden Jangtse klooster richt de Tara stichting zich voornamelijk op het Tsawa Khangsten, en van de 12 kloosterhuizen binnen dit grote klooster. Het Tsawa Khangsten is het grootste en armste Khangsten, (met ca. 525 monniken) en ook het "huis" van Geshe Sonam Gyaltsen, de leraar aan het Maitreya Insitituut in Loenen. Al het werk voor het klooster gebeurt in nauw overleg met Geshela en met het klooster.

Het Gaden Jangtse klooster is een van de drie grote klooster-universiteiten binnen de Gelukpa orde. Het oude klooster in Tibet werd geheel verwoest, en vele monniken vermoord. Een aantal monniken kon vluchten naar India. Na jarenlang in een kamp te hebben gezeten kregen zij een stuk jungle bij Mundgod in Zuid-India toegewezen om het klooster te herbouwen. Met enorme inspanningen richtten zij hier het nieuwe Gaden Jangtse klooster op, waar thans ca. 2250 monniken leven, voor het grootste deel afkomstig uit Tibet. Het klooster is ingedeeld in 12 huizen, “Khangsten” geheten.

test 1 test 2 test 3
Debatterende monniken


Honderden "gedumpte" kinderen

Het klooster werd behalve door vluchtelingen ook overstroomd door vele honderden arme kinderen die bij het klooster werden gedumpt door hun familie, ofwel meegegeven aan terugreizende monniken.. Niemand wordt geweigerd, maar het klooster staat voor de bijna onmogelijke opgave om al deze nieuwkomers huisvesting en levensonderhoud te verschaffen. Dit lukt alleen met behulp van donaties en sponsoring.

terug naar boven

Voor een (Engelstalige) reportage over het leven van de monniken in het Gaden Jangtse klooster: klik hier.

gedumpte kinderen

Jampa Tsering        monnikje schrijft

terug naar boven

Noodzakelijke nieuwbouw

Overbevolking in het Gaden Jangtse klooster
Oude gebedshal


Klik hier voor foto's bouw gebedshal

Puja in nieuwe gebedshal
Puja in nieuwe gebedshal

Tara beeld
Tara beeld uit de nieuwe gebedshal

De grote toestroom van vluchtelingen en gedumpte kinderen zorgde ervoor dat er al gauw veel te weinig kamers waren. Dit zorgde voor onleefbare situaties. Monniken moesten met velen een kamer delen en op de grond slapen. En bij de dagelijkse lange gebedsdiensten moesten veel monniken buiten zitten, omdat de gebedshal veel te klein was voor alle monniken.

De Tara stichting hielp met fondsen voor een nieuwe gebedshal en kamers, o.a. door in 2008 een Lama Dans Tour in Spanje (klik hier voor foto’s en informatie) te organiseren voor de monniken. De Tour bracht veel geld op voor de nieuwbouw.

In 2013 was de nieuwe gebedshal klaar, met kantoren, gemeenschaps-en klasruimten, en kamers voor de monniken eromheen. Hierna hielp de Tara stichting nog met een actie voor beelden voor de gebedshal, wat resulteerde in het Tara beeld (van de foto hierboven), deel van een groep beelden van de 21 Tara’s.

Momenteel is er opnieuw grote overbevolking, er waren niet genoeg kamers bijgekomen in 2013. Ook stroomden er veel nieuwe monniken toe de laatste jaren, vooral veel kinderen uit het grensgebied met de Himalaya.

In november 2022 is begonnen met de nieuwbouw van 72 kamers voor de monniken. Op de begane grond van het grote woongebouw komt een monniken bejaardenhuis voor oude en zieke monniken, bestaande uit 7 appartementen, met voorzieningen zoals eigen wc en douche en warm water van zonne-energie.

De Tara stichting kon eind 2022 al voor het totale monniken bejaardenhuis, met alle 7 appartementen en alle voorzieningen daarin, voor een totale waarde van E 45.000,-- , sponsoring vinden!

Woongebouw met totaal 72 kamers voor de monniken

Voor het woongebouw met de overige 65 kamers voor de monniken zoeken wij nog veel donaties! Ook is er een nieuwe waterpomp nodig voor het nieuwe woongebouw. In 2016 zorgde de Tara stichting ook al voor een waterpomp voor Tsawa Khangsten (klik hier) en in 2017 voor een grote waterzuiveringsinstallatie (klik hier). Wij hopen nu opnieuw voor een een waterpomp te kunnen zorgen. Later volgt meer informatie hierover.

terug naar boven


Waterprojecten voor Tsawa Khangsten


Wij zijn verheugd te melden dat onze actie voor een waterpomp succesvol is geweest!
Het Tsawa Khangsten had een groot watertekort. De waterpomp (kosten: E 2750,--) is in 2016 geïnstalleerd! De monniken zijn blij want er is nu genoeg water voor iedereen! Zelfs in de extreme hitte in mei 2016 toen op vele plaatsen water tekort was in India! Wij hopen dat de gezondheid van de monniken nu veel zal verbeteren.


Ook onze actie voor een waterzuiveringsinstallatie was succesvol! Ook de waterzuiveringsinstallatie (kosten: 3750,--) is inmiddels geïnstalleerd, in 2017! Het water was ernstig vervuild door bestrijdingsmiddelen die in eerdere jaren op de omliggende velden waren gebruikt en vormde een gevaar voor de gezondheid. Koeien gingen dood door het drinken van water op het veld. Wij vonden dit onacceptabel, vooral ook voor de honderden kindmonniken en zijn blij dat ook dit project gerealiseerd kon worden!
Hartelijk dank aan alle donateurs!

Geshe Sonam Gyaltsen
Honderden 'gedumpte'kinderen.

Sponsor een monnik

monnikjes

Er zijn 2 vormen van sponsoring: de collectieve en individuele sponsoring. De meeste (kind)monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten vallen onder de collectieve sponsoring, d.w.z. dat het grootste deel van het sponsorbedrag gebruikt wordt voor het levensonderhoud van alle monniken van het Khangsten. Een klein deel mag de monnik zelf houden of wordt voor hem gereserveerd. Bij de individuele sponsoring mag de monnik het hele sponsorbedrag zelf houden. Het gaat hier om monniken die de sponsoring nodig hebben i.v.m. hun gezondheid of studie.

Een sponsoring is vanaf € 15,-- per maand (ideaal is € 25,--) en altijd voor minimaal 1 jaar!.

Foto's en levensbeschrijvingen

Gaden Jangtse Tsawa Khangsten

Er zijn 2 vormen van sponsoring: de collectieve en individuele sponsoring. De meeste (kind)monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten vallen onder de collectieve sponsoring, d.w.z. dat het grootste deel van het sponsorbedrag gebruikt wordt voor het levensonderhoud van alle monniken van het Khangsten. Een klein deel mag de monnik zelf houden of wordt voor hem gereserveerd. Bij de individuele sponsoring mag de monnik het hele sponsorbedrag zelf houden. Het gaat hier om monniken die de sponsoring nodig hebben i.v.m. hun gezondheid of studie.

Collectieve sponsoring:

Rinchin Leta Sangay Phurpa
Tadin Dorji Tenzin Lobsang
Tenzin Norbu Tenzin Serzang
Tenzin Tsering

Individuele sponsoring:

Momenteel zoeken wij geen sponsors voor individueel te sponsoren monniken. De reden hiervoor is dat veel zieke monniken, die anders een individuele sponsor nodig hadden, lijden aan Hepatitis-B en nu geholpen worden door het Noodfonds Hepatitis-B van de Tara stichting. Zo kunnen er meer patiënten worden geholpen. In plaats van sponsors voor individuele monniken, zoeken wij nu dringend meer sponsors voor het Noodfonds Hepatitis-B, om de 41 monniken en leken-Tibetanen die al in het fonds zitten te kunnen blijven behandelen, en om daarnaast ook de ernstig zieke patiënten van de wachtlijst te kunnen gaan behandelen. Het is heel onwenselijk dat ernstig zieke patiënten op een wachtlijst moeten staan om medicatie te kunnen krijgen. Voor € 8,50 per maand (of € 100,-- per jaar) kunt u de Hepatitis-B medicatie voor 1 patiënt voor 1 jaar bekostigen. Wij geven de voorkeur aan periodieke donaties, omdat deze beter garanderen dat de medische hulp kan doorgaan. Maar elke donatie is gewenst en broodnodig!

 

 

terug naar boven

Medische hulp

ziekenhuis

Het Gaden Jangtse klooster heeft met behulp van donaties uit het buitenland twee klooster-kliniekjes opgericht. Een allopathische kliniek en een Tibetaans natuurgeneeskundige kliniek.

Gelukkig is er door beide klinieken nu een goede medische basiszorg mogelijk, zowel voor de monniken als voor de Tibetanen die in de rondom liggende dorpjes in de “settlement” wonen. Zowel de monniken als de leken-Tibetanen zijn erg arm. Velen zijn chronisch ziek en kwamen vaak al ziek aan. De kind-monnikjes zijn vaak uit bittere armoede aan monniken meegegeven naar het duizenden kilometers verder gelegen klooster. Om te overleven en de kans te krijgen een zinvol leven op te bouwen, in plaats van alleen dagloner te kunnen worden, zoals hun ouders. De vluchtelingen uit Tibet zijn vaak ziek door het grote verschil in klimaat en voeding in India. Beide kliniekjes zijn volledig afhankelijk van donaties uit het buitenland. De arme leken-Tibetanen in de “settlement” betalen een heel kleine bijdrage. De monniken hoeven niets te betalen omdat zij helemaal geen inkomen hebben.

In normale omstandigheden is de medische zorg op deze manier redelijk geregeld. Maar zodra er iets gebeurt is er een probleem. Zoals bij de corona uitbraken in 2020 en 2021. De Tara stichting heeft toen acties gehouden om monniken en omwonenden te helpen en duizenden Euro’s gestuurd voor medicijnen, ademhalingsapparatuur, beschermingsmiddelen en voeding, zowel voor de monniken als voor de arme omwonenden.

Er is wel een vorm van “vangnet” voor onverwachte medische ingrepen, zoals operaties. Het dan voor monniken mogelijk om 50-75% van de kosten terug te krijgen uit het “Fonds voor zieke monniken” dat door het kloosterziekenhuis uitgevoerd wordt. Dit fonds verzamelt donaties, en betaalt operaties uit de rente van het fonds, zodat zoveel mogelijk noodzakelijke hulp gewaarborgd blijft. (ook dit fonds is volledig afhankelijk van donaties)

Eén groot medisch probleem kon tot enige jaren terug op geen enkele manier opgelost worden: het Hepatitis-B probleem, wat een bijna epidemische vorm aangenomen had in het klooster en onder leken-Tibetanen. Het is de 2 e vroegtijdige doodsoorzaak onder de Tibetanen. Arme kind-monniken en vluchtelingen brachten de ziekte mee en verspreidden het snel verder in de onhygiënische leef- en woonsituatie in eerdere jaren. Het klooster was toen zwaar overbevolkt door de vele vluchtelingen en kind-monniken, en alles werd met elkaar gedeeld, tot scheermessen en tandenborstels aan toe. Vieze kliniekjes voor medische zorg en tandheelkunde zorgden ook voor vele besmettingen, voordat er een kloosterkliniek was. Maar ook toen kwam er geen oplossing voor het Hepatitis-B probleem omdat de speciale virusremmers te duur waren, niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor het kloosterziekenhuis. Het gevolg was dat, afgezien van de vele chronische zieken hierdoor, regelmatig nog jonge patiënten, monniken en leken Tibetanen, overleden aan Hepatitis-B.

De Tara stichting vond dit onaanvaardbaar en besloot te helpen. Eerst met het helpen van een vaccinatie-programma in 2005, door de 3 e van de 3 benodigde Hepatitis-B vaccinaties voor alle ca 2000 Gaden Jangtse monniken te betalen. En daarna met de oprichting van het “Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden- Jangtse monniken” in 2013. Aanvankelijk werd het fonds uitgevoerd door vrijwilligers: medische monniken die werkzaam waren in beide klooster-kliniekjes, en die ook onze contactpersonen waren. Zij selecteerden de ziekste monniken, waarvoor de Tara stichting vervolgens sponsors zocht voor hun medicatie. Het fonds werd steeds succesvoller, steeds meer monniken deden een beroep op het fonds. In 2016 is de totale uitvoering van het fonds overgedragen aan de kloosterkliniek. De Tara stichting zou blijven zorgdragen voor de benodigde fondsen. De prive-sponsoringen werden afgeschaft en vervangen door één grote ”pool” van sponsoringen. Hieruit wordt de medicatie betaald van alle door het klooster- ziekenhuis geselecteerde Hepatitis-B patiënten. Op ons ons verzoek kwamen er ook preventie-bijeenkomsten. En werden ook arme leken-Tibetanen toegelaten tot het fonds.

Door het succes van het fonds blijven de aanvragen om medicatie-vergoeding binnenkomen. Maar helaas komen daar momenteel niet genoeg donaties voor binnen, vooral ook omdat het fonds nu ook voor de leken-Tibetanen openstaat. Maar wij vinden het onaanvaardbaar om de leken, die meestal gezinnen hebben, niet te helpen. De Hepatitis-B virusremmers kosten ca E 100,-- per persoon per jaar. Het is heel moeilijk voor de Tara stichting om elk jaar opnieuw het met het ziekenhuis afgesproken minimumbedrag van E 3000,-- bij elkaar te krijgen.

Momenteel worden er 41 patiënten geholpen door het fonds: 28 monniken, (waaronder 3 kind-monnikjes), 1 non en 12 leken-Tibetanen. Alleen voor hen zou al E 4100,-- nodig zijn, allen moeten nu dus geld bij zien te lenen bij andere monniken of familie, die ook arm zijn. Bovendien is er een wachtlijst van ernstig zieke Hepatitis-B patiënten. Dit zijn heel onwenselijke situaties bij een levensbedreigende ziekte als Hepatitis-B.

Wij verzoeken dringend om uw hulp voor het Noodfonds Hepatitis-B, vooral om periodieke steun, zodat het fonds door kan gaan, en er genoeg donaties binnen gaan komen voor Hepatitis-B medicatie voor alle ernstig zieke patiënten. En zodat ook de patiënten van de wachtlijst geholpen kunnen worden.

Al voor E 8,50 per jaar kunt u het Hepatitis-B fonds ondersteunen! Van dat bedrag kan de medicatie van 1 Hepatitis-B patiënt voor 1 jaar bekostigd worden. Het fonds zou erg geholpen zijn met zo veel mogelijk van deze sponsors! Maar alle donaties zijn zeer gewenst en nodig!

terug naar boven

Meer informatie over de Lamadans Tour in Spanje
Van 1 oktober tot 7 november 2008 organiseerde de Tara Stichting de Lamadans Tour van de monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Spanje. In een groot aantal steden traden 9 monniken op met lamadansen, met het zgn boventoon zingen en ze maakten 6 zandmandala’s. Verder waren er aktiviteiten als lessen, huiszegeningen, puja’s op verzoek en aktiviteiten op scholen. En natuurlijk de verkoop van de Indiase spulletjes. Meestal deden 6 of 7 monniken de hoofdaktiviteiten en stonden de andere 2 of 3 elders op een exotische markt etc. om ook spullen te verkopen en/of een extra zandmandala te maken. Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de bouw van de broodnodige nieuwe gebedshal en kamers voor de vele nieuwkomers in het Tsawa Khangsten. En zonder dat de monniken ook maar 1 dag vrij wilden hebben! Het resultaat was er ook naar: de totale opbrengst van de Tour in Spanje bedroeg € 32.635. Na Spanje vervolgden de monniken hun activiteiten in Nederland.
Fotoreportage Lamadans Tour in Spanje
Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje

Gaden Jangtse Bibliotheek ProjectBelangrijke update Gaden Jangtse Library Project

Sinds 2017 is de Tara stichting intensief betrokken bij het zgn. “Library project” van het Gaden Jangtse klooster. (klik hier). Het project heeft als doel om belangrijke boeddhistische teksten te behouden en (weer) beschikbaar te stellen. Sommige teksten moesten zelfs eerst elders opgespoord worden na verloren te zijn gegaan in Tibet tijdens de culturele revolutie. De teksten worden gedigitaliseerd, oude drukfouten worden gecorrigeerd en de vorm wordt makkelijker leesbaar gemaakt. Daarna worden de teksten in boekvorm uitgebracht en gratis aan de monniken gegeven voor studie en meditatie. Dit prachtige project tot behoud en beschikbaar maken van belangrijke teksten is gestart door Geshe Sonam Gyaltsen. Op 15 februari 2017 kwam in de Library de intensieve samenwerking van de Tara stichting met Geshela en de Library tot stand, waarvan onderstaande foto’s.


De Tara stichting is erg blij dit mooie project te mogen steunen. In 2017 werden 5 belangrijke teksten, o.a. over de filosofie van de Middenweg uitgebracht in boekvorm; 2 daarvan kon de Tara stichting voor haar rekening nemen (met ca E 3000,--), waar wij erg verheugd over zijn! Het uitbrengen van 1 boek, in een editie van 500 exemplaren kost ca E 1550--. Er wachten nog 12 zeer belangrijke teksten op digitalisering en uitbrengen in boekvorm! Het levert zeer goed karma op om het behoud van Dharma teksten te sponsoren.


bibliotheek

Tot slot kunt u als u wilt bijdragen aan de "Gaden Jangtse Library". Dit project richt zich op het weer zoveel mogelijk beschikbaar maken van oude teksten die in Tibet op grote schaal zijn vernietigd, beschadigd of verloren geraakt. En op het in stand houden van bestaande teksten. Deze worden eerst, indien nodig, gecorrigeerd voor allerlei latere toevoegingen en spelfouten, (die vaak optraden bij het uitsnijden van de oude houtblokken voor de teksten, door vaak niet erg ontwikkelde monniken). Daarna worden de teksten digitaal gemaakt en opnieuw uitgegeven in handzame boekvorm. Ook worden belangrijke gesproken lessen digitaal beschikbaar gemaakt voor iedereen. Alle monniken krijgen elk jaar geheel gratis enkele van deze opnieuw in boekvorm uitgegeven belangrijke Tibetaanse teksten, voor hun studie en meditatie. Het bijdragen aan het in stand houden en beschikbaar maken van deze kostbare Dharma teksten zorgt voor heel veel positieve energie voor de donateur. Donaties aan de Library worden om deze reden ook vaak gedaan bij testament. Op het ogenblik is geld nodig om een belangrijke oude Tibetaanse wijsheids (Madhyamika-) tekst digitaal te maken, en daarna voor iedereen beschikbaar te maken in boekvorm. (titel bij benadering: "Provisional Meaning and True Meaning", van Jigme Damcho Gyatso Rinpoche). Hiernaast liggen nog vele andere oude teksten te wachten op digitalisering en nieuwe uitgave.

nieuw uitgegeven teksten in boekvorm.

nieuw uitgegeven teksten in boekvorm.

een oude tekst die opnieuw is uitgegeven als de 2 boeken eronder