header
e-flyer

Hulp gevraagd voor zieke nonnen

Elke bijdrage is welkom | Tara Poedja voor alle donateurs

dropshadow

Beste sponsor / belangstellende,

Wij willen wij graag uw hulp vragen voor de zieke nonnen van het Kopan nonnenklooster in Nepal.

Omdat het deze maand Saka Dawa is, de maand waarin o.a. de verlichting van de Boeddha herdacht wordt, is dit ook een kans om heel veel positiviteit te genereren. Van deze maand wordt namelijk gezegd dat de effecten van alle activiteiten honderdduizend maal vermenigvuldigd worden!

Zoals u misschien al weet, richt de Tara Stichting zich op hulp aan gevluchte Tibetaanse monniken en nonnen en hun kloosters. Met name op de monniken van het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten klooster in Zuid-India en de nonnen van het Kopan nonnenklooster in Kathmandu. Wij doen dit o.a. door fondsenwerving voor gezondheidszorg en nieuwbouw en door meer dan 100 sponsoringen te verzorgen voor de monniken en nonnen. De laatste jaren is er vooral veel gedaan voor de monniken, in de vorm van fondsenwerving voor het ziekenhuisje en door het organiseren van een Lamadans Tour in Spanje voor het Tsawa Khangsten.

Nu hebben de nonnen onze hulp hard nodig. Het Kopan nonnenklooster, met bijna 400 nonnen, is een van de weinige nonnenkloosters waar de nonnen praktisch gelijke studiekansen hebben als monniken. Het klooster is zwaar overbevolkt, niet alleen door alle vluchtelingen uit Tibet maar ook door vele nonnen uit Nepal en India die graag willen studeren om later de gemeenschap van dienst te kunnen zijn. Aan de zeer moeilijke leefomstandigheden in het klooster wordt momenteel hard gewerkt, door de bouw van nieuwe kamers, leslokalen, een eetzaal en een nieuwe gebedshal. Maar veel nonnen zijn ook ziek. Ze lijden veelal aan ernstige maagdarmproblemen waardoor ze niet meer goed kunnen funktioneren en ook het kloostervoedsel niet meer kunnen eten. Dit stelt niet alleen de nonnen maar ook het klooster voor onoplosbare problemen en kosten. Het klooster probeerde dit tot nu toe op te vangen door te verzoeken om sponsors voor de zieke nonnen om speciaal voedsel te bekostigen. Maar natuurlijk is dit geen echte oplossing.

Vorige maand, bij mijn bezoek aan het klooster, werd ik niet alleen opnieuw geconfronteerd met deze problemen, maar ook met het meermalen voorkomen van maagkanker. Mij werd uitgelegd dat er een verband bestaat met besmetting door de Helicobacter Pylori. Deze bacterie veroorzaakt ernstige infecties en beschadigingen van de maagwand, die niet vanzelf kunnen genezen en kunnen leiden tot maagzweren en in een aantal gevallen zelfs tot maagkanker. In ontwikkelingslanden, vooral bij slechte hygienische omstandigheden en te dicht op elkaar leven, zoals in overbevolkte kloosters, kan wel 90% van de personen besmet zijn met deze bacterie. In overleg met het klooster heeft de Tara Stichting er voor gekozen om het probleem bij de basis aan te pakken. In plaats van sponsors te zoeken voor speciaal voedsel voor de zieke nonnen willen wij proberen zoveel mogelijk nonnen te laten behandelen.

Behandeling is goed mogelijk met een speciale cocktail van antibiotica. Eerst moeten alle zieke nonnen een bloedonderzoek krijgen om te zien of ze besmet zijn met de H.Pylori. Wanneer dit zo blijkt te zijn krijgen ze de antibiotica en kunnen volledig herstellen. Volgens onderzoek komt na herstel besmetting niet opnieuw voor. Onderzoek en behandeling kost totaal E 40,-- per non.

Met hulp van de Tara Stichting zijn de eerste 10 nonnen al onderzocht en krijgen 3 van hen, die besmet bleken, momenteel de behandeling. Wij willen de nonnen graag tijdig behandelen voordat er ernstige maagzweren en -beschadigingen ontstaan, of zelfs maagkanker. Op deze manier worden zoveel problemen en lijden voorkomen. En de nonnen kunnen zich na hun herstel weer volledig aan hun studies wijden.

Wij vragen uw steun voor dit nieuwe project.

Op 3 augustus, met Chokhor Duchen, de dag van de herdenking van de eerste les die de Boeddha gaf na zijn verlichting, zullen de nonnen een speciale Tara Poedja houden voor het lange leven, gezondheid, en geluk van de sponsors en hun familie. Ook van deze dag, een van de vier belangrijkste boeddhistische feestdagen, wordt gezegd dat de resultaten vele malen vermenigvuldigd worden.

Elke bijdrage is welkom, eenmalig of periodiek. Wij maken het volledige bedrag van uw donatie over. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer 43.12.92.981 t.n.v. de Tara Stichting te Balkbrug o.v.v. donatie zieke nonnen.

Hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groeten,

Thupten Dolkar - voorzitter Tara Stichting

footer

www.tara-stichting.com

schadow_onder