header
e-flyer
Uw hulp gevraagd voor Tarabeeld voor Tsawa Khangsten
Elke bijdrage is welkom | Tara Poedja voor alle donateurs
dropshadow
Beste sponsor / belangstellende,
Wij willen graag uw steun vragen voor een nieuwe actie, ditmaal voor Tsawa Khangsten.
Zoals u misschien al weet helpt de Tara Stichting Tibetaanse vluchtelingen en kinderen in nood. De twee hoofdprojecten zijn het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India en het Kopan Nonnenklooster in Kathmandu. De stichting werft fondsen, organiseert hulpacties en verzorgt ca. 100 sponsoringen.
Tsawa Khangsten is het grootste en armste “huis” binnen het grote Gaden Jangtse klooster, en tevens het huis van Geshe Sonam Gyaltsen. Het Tsawa Khangsten werd overstroomd door honderden nieuwkomers, zowel vluchtelingen uit Tibet, als kinderen uit de grensstreken met Tibet, die hier door hun familie gedumpt zijn uit armoede. Omdat er geen plaats genoeg meer was voor de inmiddels 525 bewoners, een aantal dat nog steeds groeit, moesten dringend nieuwe woonverblijven en ook een nieuwe gebedshal gebouwd worden. De gebedshal is het centrale punt in elk Khangsten, waaromheen het leven van de monniken zich afspeelt. De oude gebedshal is zoveel te klein geworden dat veel monniken gedwongen buiten moeten zitten. Wat vaak niet kan in het hete klimaat van Zuid-India. Om te helpen de financiën voor nieuwbouw bij elkaar te krijgen organiseerde de Tara Stichting in 2008 de LamadansTour in Spanje. Maar er is nog steeds niet voldoende geld bij elkaar om alles geheel rond te krijgen. Het gebouw, met tevens kamers en gemeenschapsruimten, is bijna af, maar er is geen geld meer voor o.a. de boeddhabeelden voor de gebedshal. De beelden waren al lang geleden besteld in Nepal en zijn inmiddels klaar.
Tara_Beeld
Als Tara Stichting lijkt het ons heel voorspoedig om te proberen het geld voor het prachtige Tarabeeld, een van de bestelde beelden, bij elkaar te krijgen. Tara is de vrouwelijke Boeddha van compassie en van snelle hulp voor ieder die in nood is en haar aanroept. Doneren aan een klooster is een heel positieve aktiviteit. Het sponsoren van beelden is ook uitermate positief. Bovendien is het vandaag Lha Bab Düchen, een van de 4 belangrijkste boeddhistische feestdagen, waarop alle acties 10 miljoen maal vermenigvuldigd zijn! Wij willen u graag de gelegenheid bieden om, op deze speciale dag, het Tsawa Khangsten te helpen het geld voor het Tarabeeld voor de nieuwe gebedshal bij elkaar te krijgen! Het beeld is 1.20 m. hoog en kost E 10.000,-. Elke bijdrage helpt!
De monniken hebben toegezegd eenTara Poedja te zullen doen voor alle donateurs, op een voorspoedige dag. Bovendien ontvangen alle donateurs die E 50,-- of meer geven, naar keuze een beschermende talisman ( door de monniken gemaakt en gezegend met krachtige poedja’s), of een door de monniken gemaakte DVD over Tsawa Khangsten. Deze artikelen zijn over van vorige acties en mogen nu aan donateurs gegeven worden.
Elke bijdrage is welkom, eenmalig of periodiek. Uw donatie wordt geheel overgemaakt naar het klooster. En is bovendien van de belasting aftrekbaar. U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer 43.12.92.981 t.n.v. Tara Stichting te Balkbrug, o.v.v. donatie Tarabeeld Tsawa Khangsten.
Voor de lopende projecten met betrekking tot het Gaden Jangtse klooster verwijzen wij naar onze website www.tara-stichting.com Er is altijd geld nodig voor o.a. het ziekenhuisje, het fonds voor specialistische hulp en voeding. Ook zoeken wij dringend sponsors voor een aantal monniken. Veel van de kindmonnikjes in het Tsawa Khangsten verloren afgelopen tijd hun sponsor en wachten op een nieuwe sponsor. U kunt een (kind)monnik sponsoren vanaf € 15,-- per maand.
Tot slot nog wat resultaten van onze Saka Dawa actie, in juni, voor de zieke nonnen van het Kopan nonnenklooster.
Een hoog percentage van de nonnen heeft ernstige maagklachten, veroorzaakt door Helicobacter Pylori besmetting. Zonder behandeling is genezing niet mogelijk en kan zelfs maagkanker ontstaan. Wij hebben inmiddels meer dan € 4000,-- bij elkaar kunnen brengen. Hiervan kunnen ca. 100 nonnen worden onderzocht en behandeld. De behandelingen zijn in volle gang en zeer hoopgevend. Het project wordt begeleid door een team van deskundige vrijwilligers, o.a. een arts. De resultaten worden nauwkeurig beschreven. Er is nog veel geld nodig om alle zieke nonnen te kunnen behandelen.
Hartelijk dank voor uw steun!
Met vriendelijke groeten,
Thupten Dolkar - voorzitter Tara Stichting
footer
schadow_onder